خبر فوری

ثبت نام دومین دوره تکنولوژی تولید محتوای آموزشی

با عرض پوزش ظرفیت دومین دوره تکنولوژی تکمیل شده است. در صورت برگزاری سومین دوره، متعاقبا اعلام خواهد شد.